Dioscoreales (Dolanbaç takımı)

Özet

Dioscoreales (Dolanbaç takımı) bazı türleri yam adı verilen nişastalı yumruları nedeniyle çeşitli bölgelerde yetiştirilen bir takımdır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Tanımı

Dioscoreales (Dolanbaç takımı) sarılıcı ve ormanlık alanlara mahsus otsu bitkilerden oluşan bir takımdır. Çoğu türünde 20 cm ya da daha fazla uzulukta, silindirik ya da düzensiz, koyu renkli, kalın ve nişastalı yeraltı yumruları görülmektedir. Yumru, yaprakları ve toprak üstü kısımları her yıl ölen bitkilerin hayatta kalabilmeleri için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Burada depolanan besinler, koşullar uygun olduğunda bitkilerin tekrar büyümelerini sağlamaktadır. Bu yumrular ayrıca dünyanın bazı bölgelerinde tüketilmektedir. Gövde 4 metre ya da daha fazla uzun, silindirik, boyuna çizgili, sarılıcı ve dallıdır. Yaprakları genellikle tabanda kılıfsız, belirgin saplı ve yaprak ayası ağsı damarlıdır. Bu yaprak yapısı monokotlardan çok dikotları andırması nedeniyle en ilkel monokot takımı olarak kabul edilmektedir. Çiçekler çok simetrili, erselik ya da iki evciklidir. Tepaller meyve zamanı kalıcıdır. Yumurtalık alt durumlu, boyuncuk kısa ve tepecik dallıdır. Birçok tür saponin içermektedir. Meyve kapsül ya da üzümsüdür. Bitkiler fazla tohum üretmez ve bu nedenle yumrulu kökleri ayrılarak yetiştirilmektedir. Thismiaceae ve Burmannicaeae ailelerine bağlı türlerin hayatta kalabilmeleri mantalarla ilişki içinde olmalarına bağlıdır. içTakım büyük ölçüde tropikal kuşaklara özgüdür ancak Avrasya ve Amerika’nın ılıman bölgelerinde de az sayıdaki tür ile temsil edilmektedir. [WikiSpecies]

Etimoloji

Takım adını, Dioscorea cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Dioscoreales (Dolanbaç takımı)

Dioscoreaceae

Dolanbaçgiller