Dioscoreaceae (Dolanbaçgiller)


Dolaşım

BitkilerDolanbaç takımı › Dolanbaçgiller

Genel bilgiler

Tırmanıcı sarılıcı iri etli yumrulu bitkilerdir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Çiçekler tek simetrilidir ve koltuklarda salkım halindedir. Meyve üzümsüdür. Tohum küresel ve kanatsızdır. Aile özellikle Amerika kıtası olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Cins anahtarı

İri ve etli yumrulu otsu tırmanıcılardan oluşan bir ailedir. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Çiçekler çok simetrilidir ve koltuklarda salkım halindedir. Erkek çiçekler darca ya da genişçe çan biçimli, çiçek örtüsü loblarının uzunlukları eşit değil; ercik 6 adet ve çiçek örtüsü tabanına yapışıktır. Dişi çiçekler testimsi, çiçek örtüsü kalıcı ve lobları dardır. Yumurtalık alt durumludur. Meyve üzümsü, tohumlar küresel ve kanatsızdır.

Kocaeli’de aileye bağlı tek cins vardır: Dioscorea (Dolangaç).

Literatür

Prodromus Florae Novae Hollandiae 294. 1810. R.Br.