Digitaria (Çatalotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da yatıktır. Dil zarsıdır. Yaprak ayası düz ve sıklıkla yumuşak tüylüdür. Çiçek kurulu basit ya da bileşik başak benzeri salkımdır ve genellikle parmaksı biçimde dizilişlidir. Cins tropikal ve ılıman kuşaklara özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Latince parmak anlamına gelir. Cinsin çiçek kuruluna işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Digitaria sanguinalis

Digitaria sanguinalis

Kızıl çatalotu