Digitalis (Yüksükotu)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Yapraklar basit ve almaşlı dizilişlidir. Çanak derince beş parçalı ve taçtan daha kısadır. Taç genellikle sarı ya da beyaz renkli ve tüp silindiriktir. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. Çok sayıda türü ve varyetesi süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bitki çalışkanlığı simgeler. Tıbbi olarak da kullanılan zehirli bir cinstir.

Etimoloji

Cins adı Latince parmak gibi anlamına gelir. Cinsin taç yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan yüksükotu, Almanca karşılığı olan fingerhutun tercüme edilmiş hali gibi gözükmektedir. Tilkilerin bitkilerin çiçeklerini patilerine geçirerek sessizce avlandıklarına inanılır ve bu yüzden tilki eldiveni de denir.

Kocaeli’ndeki türler

Digitalis ferruginea

Digitalis ferruginea

Arıkovanı