İçeriğe geç

Dianthus (Karanfil)

BitkilerKaranfil takımıKaranfilgiller › Karanfil

Tek ya da çok yıllık otlardır. Türler genellikle otsudur. Yapraklar karşılıklı dizilişli, basit, şeritsi ve paralel damarlıdır. Çiçekler beş taç yapraklı, genellikle pembe tonlarında, tek ya da salkım ya da başcıklı gruplar halindedir. Cinsin neredeyse tamamı Avrasya’da yayılış gösterir. Kocaeli’nde on iki türü yayılış göstermektedir.

Hristiyan teolojisinde İsa çarmıha gerilirken ağlayan annesi Meryem’in gözyaşlarından karanfil çiçeklerinin çıktığına inanılır. Antik Yunanda karanfil çiçeklerinden yapılan taçlar dinsel törenlerde takılırdı. Tanrıça Diana bir çobana aşık olur ancak aşkı karşılıksız kalır. Bunun üzerine gözlerini çıkararak toprağa atar ve ilk karanfil çiçeği böyle çıkar. Bitki aşkın coşkusunu simgeler.

H. Reeve’nin anahtarı

Grup E
1. Bırakteol sivri ya da kademeli olarak sipsivri 67. giganteus Kayalık, tarla, meşe çalılıkları, haziran-eylül, 80-1000 m.
1. Bırakteol tepede aniden bizsi, kılçıklı ya da mukronat olarak daralır
 2. Bıraktelerin en azından üst bölümü yeşil
  3. Üst yaprakların tabanı genişletilmiş 66. capitatus Kumlu alanlar, haziran, 0-50 m.
  3. Üst yaprakların tabanı genişletilmiş değil
   4. Yapraklar 3-5 mm genişliğinde, parlak yeşil renkli; bırakteol yumurtamsı, yeşilimsi ya da morumsu 59. carmelitarum Dere kenarı ve tarla kenarı, haziran-ağustos, 300-3000 m.
   4. Yapraklar 2,5 mm genişliğinde, bırakteol yumurtamsı-dikdörtgensi, tabanı soluk renkli 60. artwinensis Dere kenarı ve tarla kenarı, haziran-temmuz, 300-3000 m.
 2. Bırakteler tamamı ile kahverengi
  5. Üst yaprakların tabanı genişletilmiş 66. capitatus
  5. Üst yaprakların tabanı genişletilmiş değil
   6. Bırakteol, çanağın 1/4-1/3 uzunluğunda 62. calocephalus Kumlu alanlar, kireçtaşı yamaçları, tarla, orman açıklıkları, kayalıklar, mayıs-eylül, 400-2300 m.
   6. Bırakteol, çanağa eşit ya da 1/2 uzunluğunda
    7. Yapraklar 0,5 mm genişliğinde 65. pinifolius
    7. Yapraklar 1 mm’den daha geniş
     8. Bırakteol derimsi, soluk
      9. Bırakteol, çanak tüpünden çok daha geniş, yapraklar 1-2 mm genişliğinde 63. lydus haziran-temmuz, 540 m.
      9. Bırakteol, çanak tüpü ile aynı genişlikte, yapraklar 3 mm genişliğinde 64. cibrarius Yol kenarı, haziran-temmuz, 100-1000 m.
     8. Bırakteol zarsı, kahverengi 61. carthusianorum Dere kenarı ve tarla kenarı, ağustos, 300-3000 m.
II:103.