İçeriğe geç

Dianthus giganteus (Deve karanfili)

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Karanfil › Deve karanfili

Avrupa-Sibirya elementi.

100 cm büyüyebilir. Gövde sağlam yapılıdır. Yapraklar şeritsi, şeritsi mızraksı, uzun sipsivri ve 2 ila 6 mm genişliğindedir. Taban yaprakları 12 cm uzunluğunda ve 3 mm genişliğindedir. Gövde yaprakları daha kısadır ve 6,5 ila 7 cm uzunluğundadır. Bırahteler mızraksı, tepede sipsivri, kahverengi, zarsı ve genellikle çiçek başlarına eşittir. Taç yaprak kolu 5 ila 6 mm uzunluğunda, kırmızı, dişli ve sakallıdır. Çiçek kurulu sıkı halde ve 15 ila 20 arası çiçek barındırır. Çiçekler 1 cm çapındadır. Çanak mor renkli ve silindiriktir. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder. Donlara dayanıklıdır.

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Herbaryum]

Kayalık bölgeler, tarlalar ve makiliklerde görülür. Kartepe ve Gölcük ilçelerinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Deve karanfili adı ile bilinmektedir. Acaba dev karanfil mi denmek istendi?

Haziran ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1000 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Dianthus giganteus (Deve karanfili) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/dianthus-giganteus/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın