İçeriğe geç

Dianthus cruentus (Güzel karanfil)

Güzelkaranfil


Dolaşım

Bitkiler › Karanfil takımı › Karanfilgiller › Karanfil › Güzel karanfil

Dağılımı

Bitki doğal olarak Kafkasya ve Balkanlarda yayılış gösterir.

Genel bilgiler

Türün taksonomik durumu karışıktır. Türkçe kaynaklarda Dianthus calocephalus olarak geçmektedir ancak Govaerts tarafından 2000 yılında bu tür Dianthus cruentus’un sinonimi olarak bildirilmiştir. 30 ila 70 cm büyüyebilir. Gövde dik ve basittir. Yapraklar şeritsi, uzun sipsivri ve 2,5 mm genişliğindedir. Çiçek kurulu yoğun ve 15 ila 20 arası çiçek barındırır. Bırahte yumurtamsı dikdörtgensi, yüreksi ve çiçek başlarından daha kısadır. İkincil bırahteler 4 adet ve çanağın yarısından daha az uzundurlar. Taç yapraklar kırmızı renklidir. Popüler bir süs bitkisidir. Güneşli bölgeleri ve geçirgen toprakları tercih eder. Tohumlar hızlı çimlenir ve yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. Donlara dayanıklıdır.

Gözlem

Orman açıklıkları, yamaçlar ve yol kenarında görülür. Başiskele ilçesinden gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Güzel başlı karanfil, Güzelkaranfil.

Çiçek zamanı

Mayıs-Eylül ayları.

Yükseklik

500-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “tanrının çiçeği” anlamına gelir, ilk defa Theophrastus tarafından (diosanthos / διόσανθος) kullanılmıştır. Cins Antik Yunan tanrısı Zeus’a adanmıştır. Tür adı Latince “kan kırmızısı” anlamına gelir. Türün çiçek rengine işaret eder. Özgün tanımda bu “Petala pulcherrime ex purpureo sanguinea” (Taç yaprak gösterişli morumsu kan kırmızısı renkte) olarak belirtilmiştir.

Dianthus, adını tanrı Jüpiter’den almaktadır ve Yunanca Tanrı’nın çiçeği anlamına gelmektedir. Jüpiter, Hellen mitolojisindeki Zeus’un karşılığıdır. Cennetin ve yeryüzünün efendisi olarak kabul edilen Jüpiter; tanrıların ve insanların babası, hayatın efendisi, doğa kanunlarının kişiselleştiği varlık ve hava olaylarının tanrısıdır. Zeus ile Jüpiter arasındaki en önemli fark; Zeus’un zaman zaman insanların arasında tebdil-i kıyafet dolaşmasına rağmen, Jüpiter’in hiçbir zaman yeryüzüne inmemesidir. Roma Uygarlığı’nda karanfil, Jüpiter’in bitkisi olarak kabul edilirdi ve en erken dönemde yapılan taçlar, karanfil çiçeklerinden oluşurdu.

Fotoğrafları

Literatür

Spicilegium Florae Rumelicae et Bithynicae 1(2/3): 186. 1843. Griseb.

Bir Yorum Yazın