Datisca (Renkotu)

Tanımı

Uzun ve iki evcikli bitkilerdir. Yapraklar almaşlı dizilişli ve tek teleksidir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çiçekler tek simetrilidir. Çanak yapraklar 4 ila 9 arası sayıdadır. Taç yaprak görülmez. Cins Avrasya ve kuzey Amerika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca iyileştirme anlamına gelir. Cinsin tıbbi özelliklerine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler