Daphne (Sıyırcık)

Tanımı

Çalılardan oluşan bir ailedir. Yapraklar almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, dökülücü ya da her dem yeşildir. Çiçekler erseliktir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Çok sayıda türü süs bitkisi olarak yetiştirilir.

Etimoloji

Cins adını Dafni’den almıştır. Dafni, Hellen mitolojisinde görülen bir su perisidir. Oldukça güzel olan Dafni’ye, Eros’un (Cupid) etkisiyle Apollon âşık olur ancak Dafni bu aşka karşılık vermez. Apollon’un baskısından bunalan Dafni nehir tanrısı olan babası Peneus’tan yardım ister, o da Dafni’yi sonsuza kadar defne ağacına dönüştürür. Dafni’nin bitkiye dönüşmesine üzülen Apollon, bir dalını kopararak başına taç yapar ve bitkinin kutsal kabul edilmesini ve her dem yeşil kalacağını ilan eder. Her ne kadar mitolojide bahsi geçen bitkinin Laurus nobilis (Akdeniz defnesi) olduğuna dair genel bir kabul bulunsa da Defne adı klasik dönemden itibaren parlak yeşil renkli yapraklara sahip tüm çalıların genel adı olarak kullanılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Daphne pontica

Daphne pontica

Sırımağu