Dahlia (Yıldızçiçeği)

Özet

Dahlia (Yıldızçiçeği) tıbbi ve gıda amaçlı yetiştirilmesinin yanı sıra sayısız varyetesi de bulunan popüler bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Dahlia (Yıldızçiçeği) çalımsı ve yumrulu çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik, dallı, yapraksı ve 30 ila 240 cm uzunluğundadır. Yapraklar gövde boyunca karşılıklı ya da halkavi dizilişli, basit, bölünmüş ya da bileşiktir. Kömeçler ışınsal, terminal, tek ya da küme halinde ve sıklıkla baş aşağı sarkıktır. İnvolukral bırahteler iki sıra halinde ve üst üste binici olup uzunlukları farklıdır. Çiçek tablası düz ya da dışbükeydir. Dilsi çiçekler dişi ya da verimsiz, tüpsü çiçekler erselik ve sarı ya da mor renklidir. Kapçık dar ve sıkıştırılmıştır. Sorguç yoktur ya da iki minik diş halindedir. Çiçek başları ve renkleri hayli değişkendir, gövde başına tek çiçek başı bulunur ve bunlar 5 ila 30 cm çapında olabilir.

Yumruları Aztekler tarafından gıda amaçlı kullanılmış olmasına karşın günümüzde bu yönde yapılan çalışmalar başarısız olmuştur. Cins Orta Amerika’ya özgüdür anca süs bitkisi değeri nedeniyle günümüzde dünyanın büyük bölümünde yetiştirilmektedir. Cins genetik olarak çeşitliliğe uygundur ve halihazırda on binlerce kültivarı vardır ve her yıl yüzlerce yeni kültivar kayıt edilmektedir. Aztekler bitkileri tıbbi ve gıda amaçlı olarak kullanmışlardır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins 17 Mart 1751 – 25 Mayıs 1789 yılları arasında yaşamış İsveçli bitkibilimci Andreas Dahl‘a adanmıştır. Carl Linnaeus’un öğrencisi olan bilim insanı otuz sekiz yaşında hayatını kaybetmiştir ve adı bu cinse verilerek ölümsüzleştirilmiştir.

Kocaeli’ndeki türler

Dahlia pinnata

Dahlia pinnata

Yıldız çiçeği