İçeriğe geç

Dactylorhiza iberica (Kırım salebi)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Salepgiller › Balkaymaksalebi › Kırım salebi

Nadir bitkiAkdeniz elementiAsgari endişe (LC).

20 ila 40 cm büyüyebilir. Yumru genellikle tepeye doğru 2 ila 3 arası sayıda lobludur. Kök gövdenin yeraltı sitolonları bulunur. Yapraklar dik, mızraksı şeritsi ve alttakiler daha geniştir. Çiçek kurulu başak formunda darca silindirik ve görece gevşektir. Bırahte mızraksıdır ve yumurtalıkla aynı uzunluktadır. Çiçekler gül pembe renklidir. Çanak ve taç yapraklar bir sorguç halinde birleşir. Çanak yapraklar yumurtamsı mızraksı iken taç yapraklar daha dardır. Dudak düz, yelpaze biçiminde ila genişçe yumurtamsı, kenarları küt dişçikli, ortadaki lob küçük ve zaman zaman dişlidir. Mahmuz incedir ve yumurtalığın yarısı kadardır.

Yunanistan ile İran arasındaki bölgede doğal olarak yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Yüksek rakımlarda ıslak çayırlar ile tatlı su kaynaklarının yakınlarında görülür. Kocaeli için nadir bir türdür. Başiskele ilçesinden kaydı vardır ancak henüz gözlenememiştir.

Dilimizde Kırım salebi adı ile bilinmektedir.

Nisan ve haziran ayları arasında çiçek açar.

900 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Dactylorhiza iberica (Kırım salebi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/dactylorhiza-iberica/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın