Dactylorhiza (Balkaymaksalebi)

Özet

Dactylorhiza (Balkaymaksalebi) genelde nemli çayırlarda görülen ve karasal orkide türlerinden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asparagales

Kuşkonmaz takımı

Orchidaceae

Salepgiller

Tanımı

Dactylorhiza (Balkaymaksalebi) genellikle 70 ila 90 cm büyüyebilen bitkilerden oluşan bir cinstir. Yumruları düz, elsi, 2 ila 5 adet loblu olup loblar kısadır. Gövde dolu ya da boş ve yapraksıdır. Bazı türlerin yapraklarında morumsu lekeler bulunurken bazı türler de bu benekler görülmez. Uzun yapraklar mızraksıdır ve alttaki yapraklar üstteki yapraklardan daha uzundur. Türlerin boyu göz önünde bulundurulduğunda çiçek durumu görece kısadır. Çiçek durumu sıkı bir salkım olup 25 ila 50 adet çiçek barındırır. Çiçekler gül, mor, menekşe, sarı ve nadiren beyaz renklidir. Bırahte otsu ve sıklıkla çiçekleri aşar. Yanal çanak yapraklar dik, yayılıcı ya da kıvrık, sırttaki ise dik olup kısa taç yapraklarla birleşerek gevşek bir kukuleta oluşturur. Labellum düz ya da üç loblu, mahmuzlu, üst bölümde minikçe sivilceli ve koyu renkli çizgi ve nokta desenler bulundurmaktadır. Mahmuz silindirik ya da koniksi olup yumurtalıkla aynı uzunluktadır. Sütun kısa ve diktir. Yumurtalık sapsız ve çıplaktır.

Cinse bağlı çok sayıda doğal melez mevcuttur. Türler genellikle sulak alanlara yakın bölgelerde ya da sulak alanların kenarında görülür. Kalın bir yeraltı gövdesine sahiptirler ve böylece kurak dönemlerde hayatta kalabilmek için su depolayabilirler. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Yunanca parmak köklü anlamında gelir. Yumruların 2 ila 5 arası el biçiminde loblu olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler