İçeriğe geç

Dactylis glomerata (Domuz ayrığı)

Domuz ayrığı


Anahtar kelimeler: Tıbbi bitki, Avrupa-Sibirya elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Domuzayrığı › Domuz ayrığı

Dağılımı

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

15 ila 140 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yatık ve 2 ila 3 arası sayıda boğumludur. Dil 2 ila 8 mm uzunluğunda ve sivri ya da yırtıktır. Grimsi yeşil yapraklar 20 ila 50 cm uzunluğunda ve 1,5 cm genişliğindedir. Belirgin püsküllü üçgensi çiçek kafası 10 ila 15 cm uzunluğundadır. Bu yapı bazen yeşil bazen de kırmızı ya da mor renkli olabilir. Tohumlar olgunlaştığında soluk kahverengiye döner. Başakçıklar 5 ila 9 mm uzunluğunda, tipik olarak 2 ila 5 arası çiçek barındırır. Dışkavuz mızraksı ya da yumurtamsı, sivri uçlu ve 3,5 ila 6,5 mm uzunluğundadır. İçkavuz mızraksıdır. Karakteristik olarak gövde tabanı yassıdır ve bu onu diğer Poaceae türlerinden ayırır.

Gözlem

Ormanlık alanlar, tarlalar ve yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Yaygın adları

Domuz ayrığı.

Çiçek zamanı

Mayıs-Temmuz ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “parmak” anlamına gelir. Cinsin başakçıklarının parmağa benzemesine işaret eder. Tür adı Latince “yığınsı” anlamına gelir. Türün çiçek kurulunun yapısına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Cynosurus panicula secunda glomerata”dır.

Geleneksel tıp

Östrojenik olduğu rapor edilmiştir. Tümörleri, böbrek ve mesane rahatsızlıklarını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılır.

Dikkat

Biliyor musunuz?

Şeker içeriği nedeniyle yaygın olarak hayvan yemi olarak kullanılır. Bitki kediler tarafından da sevilir. Erozyon kontrolünde kullanılır.

Fotoğrafları

Literatür

Species Plantarum 1: 71. 1753. L.

Bir Yorum Yazın