Dactylis glomerata (Domuz ayrığı)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Domuzayrığı › Domuz ayrığı

Tıbbi bitki, Avrupa-Sibirya elementi.

15 ila 140 cm büyüyebilir. Gövde dik ya da yatık ve 2 ila 3 arası sayıda boğumludur. Dil 2 ila 8 mm uzunluğunda ve sivri ya da yırtıktır. Grimsi yeşil yapraklar 20 ila 50 cm uzunluğunda ve 1,5 cm genişliğindedir. Belirgin püsküllü üçgensi çiçek kafası 10 ila 15 cm uzunluğundadır. Bu yapı bazen yeşil bazen de kırmızı ya da mor renkli olabilir. Tohumlar olgunlaştığında soluk kahverengiye döner. Başakçıklar 5 ila 9 mm uzunluğunda, tipik olarak 2 ila 5 arası çiçek barındırır. Dışkavuz mızraksı ya da yumurtamsı, sivri uçlu ve 3,5 ila 6,5 mm uzunluğundadır. İçkavuz mızraksıdır. Karakteristik olarak gövde tabanı yassıdır ve bu onu diğer Poaceae türlerinden ayırır.

Bitki doğal olarak batı Asya, kuzey Afrika ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, tarlalar ve yamaçlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Domuz ayrığı adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Östrojenik olduğu rapor edilmiştir. Tümörleri, böbrek ve mesane rahatsızlıklarını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılır.

Saman nezlesine neden olabilir.

Şeker içeriği nedeniyle yaygın olarak hayvan yemi olarak kullanılır. Bitki kediler tarafından da sevilir. Erozyon kontrolünde kullanılır.

Görüşünüzü Yazın