Site icon Kocaeli Bitkileri

Dactylis (Domuzayrığı)

Tanımı

Çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Saplar dik ya da dirseksi yükselici ve 15 ila 140 cm uzunluğundadır. Dil zarsıdır. Yaprak ayası düz ya da kıvrıktır. Çiçek kurulu darca dikdörtgensi bir bileşik salkım halindedir. Başakçıklar tek, dikdörtgensi ya da kamamsı, yanal olarak sıkıştırılmış, 5 ila 9 mm uzunluğunda ve olgunlaştıklarında kırılıcıdır. Verimli başakçıklar saplıdır. Başakçıklar iki ila beş arası verimli çiçekçik taşır. Dışkavuz kalıcı ve başakçıktan daha kısadır. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca parmak anlamına gelir. Cinsin başakçıklarının parmağa benzemesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Dactylis glomerata

Domuz ayrığı

Exit mobile version