Cytinus hypocistis subsp. orientalis (İnekmemesi)

Bitkiler › Ebegümeci takımı › Yernarıgiller › Yernarı › İnek memesi

Tıbbi bitki.

3 ila 8 cm büyüyebilir. Gövde genellikle toprağın altındadır. Kirpikli minik dişli üst brahte ve çiçek örtüsü hariç tüysüzdür. Yapraklar pul benzeri, 1,5 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde, dikdörtgensi yumurtamsı ya da eliptik, sarımsı ya da kırmızı renklidir ve bırahtelere geçişlidir. Çiçek kurulu yoğun başak, 5 ila 10 arası çiçekli, sarı renklidir. Çiçek örtüsü bölümü yumurtamsı dikdörtgensi, 11 ila 22 mm uzunluğunda ve 4 mm genişliğinde olup kalıcıdır. Çiçekler sarı renklidir. Meyve 1,2 cm uzunluğunda ve 1,2 cm genişliğindedir. Cistus creticus ve Cistus salviifolius türlerinin kökünde parazit olarak yaşar.

Bitki doğal olarak Yunanistan ile Suriye arasındaki bölgede yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, çalılık ve makiliklerde görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde İnek memesi adı ile bilinmektedir.

Mart ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 400 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Büzücüdür. Dizanteri ve boğaz yaralarını tedavi etmek için kullanılır.

Görüşünüzü Yazın