İçeriğe geç

Cyperus fuscus (Maydanozbağı)

  Bitkiler › Buğday takımı › Hasırotugiller › Hasırotu › Maydanozbağı

  Avrupa-Sibirya elementi, Asgari endişe (LC).

  2 ila 30 cm büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Taban bölümünde kısa ve düz yapraklar görülür. Yaprak gövdeden kısa ya da hafifçe daha uzun ve 1 ila 4 mm genişliğindedir. Bırahte 2 ila 4 arası sayıdadır ve çiçek kurulundan daha uzundur. Çiçek kurulu basit ya da bileşik şemsiye halindedir ve on beş civarı başak barındırır. 3 ila 7 arası 3 cm uzunluğunda kol görülür. Bunlar düz, oval ya da dikdörtgen olabilir, renkleri koyu kahverengi ile koyu mor arasındadır. Her başak koyu bırahtelerle çevrili on civarı çiçek içerir. Dışkavuz yumurtamsı, sivri uçlu, yeşilimsi ila siyahımsı kahverengidir. Meyve açık kahverengi kapçıktır.

  Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

  Dere kenarlarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

  Dilimizde Maydanoz bağı adı ile bilinmektedir.

  Temmuz ve ekim ayları arasında çiçek açar.

  Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

  Doğan, Hüseyin (2022). Cyperus fuscus (Maydanozbağı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cyperus-fuscus/ Erişim tarihi: 21 March 2023

  Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et

  Exit mobile version