Cyperus fuscus (Maydanozbağı)

derleyen:

Tanımı

2 ila 30 cm büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Taban bölümünde kısa ve düz yapraklar görülür. Yaprak gövdeden kısa ya da hafifçe daha uzun ve 1 ila 4 mm genişliğindedir. Bırahte 2 ila 4 arası sayıdadır ve çiçek kurulundan daha uzundur. Çiçek kurulu basit ya da bileşik şemsiye halindedir ve on beş civarı başak barındırır. 3 ila 7 arası 3 cm uzunluğunda kol görülür. Bunlar düz, oval ya da dikdörtgen olabilir, renkleri koyu kahverengi ile koyu mor arasındadır. Her başak koyu bırahtelerle çevrili on civarı çiçek içerir. Dışkavuz yumurtamsı, sivri uçlu, yeşilimsi ila siyahımsı kahverengidir. Meyve açık kahverengi kapçıktır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Avrupa, Asya ve kuzey Afrika’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler] Dere kenarlarında görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir. Temmuz ve ekim ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde maydanoz bağı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adının etimolojisi açık değildir. Aramice reçine kelimesinden türetilmiş olması muhtemeldir. Tür adı Latince siyah anlamına gelir. Çiçek kurulunun rengine işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante”dir.

Fotoğrafları


Yorumlar

  1. akvaryumda beslenebilirmi

Görüşünüzü Yazın