Cyperaceae (Hasırotugiller)

BitkilerBuğday takımı › Hasırotugiller

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Sıklıkla rizom ya da sitolonlar vasıtasıyla kümeler oluştururlar. Gövde silinidirik ya da üçgensi, katı ya da boş ve bazen rizomludur. Yapraklar tabanda ya da gövdede birkaç adet ve çimen benzeridir. Çiçek kurulu tek ya da çok sayıda çiçekli, başak, salkım, talkım ya da şemsiye biçimindedir. Başakçıklar birkaç ila çok sayıda çiçeklidir. Dışkavuzlar sarmal biçimde ya da ikili dizilişlidir. Ercik genellikle bir ila üç arası sayıdadır. Meyve sapsız ya da neredeyse sapsız ve tek tohumlu bir fındıkçıktır. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Kocaeli’nde aileye bağlı dokuz cins mevcuttur.

Cinsler

Carex

(Topakbedri)

Cyperus

(Hasırotu)

Eleocharis

(Sivrisaz)

Scirpus

(Kınotu)

Bolboschoenus

(Sandalyesazı)

Schoenoplectus

(Semerotu)

Scirpoides

(Vurla)

Schoenus

(İnekgözü)

Cladium

(Gıyak)