Cynosurus cristatus (Tarakotu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Tarakotu › Tarak otu

Avrupa-Sibirya elementi.

20 ila 70 cm büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Gövde dik ya da dirseksi yükselici, pürüzsüz ve çıplaktır. Yaprak kılıfları pürüzsüzdür. Dil küttür. Yaprak ayası 0,8 ila 3 mm genişliğindedir. Yaprak uçları sivridir. Çiçek kurulu başak formunda, darca dikdörtgensi, 2 ila 9 cm uzunluğunda, 2 ila 12 mm genişliğinde, dik ya da hafifçe kavislidir. Alt bölümleri tüysüz, parlak ve omurgalıdır. Üst bölüm ise yivlidir. Verimli başakçıklar dikdörtgensi ya da kamamsı, 3 ila 5 mm uzunluğunda ve 2 ila 5 arası sayıda çiçeklidir. Dışkavuzlar 3 ila 4,5 mm uzunluğundadır. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Ormanlık alanlar, dere kenarı, tarlalar, yol kenarı ve nemli çayırlarda arazilerde görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Tarak otu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Fare öldürmek için kullanıldığı rapor edilmiştir.