Cynoglottis (Enikdili)

Tanımı

Çok yıllık otlardır. Gövde basit ya da dallı ve diktir. Çiçek kurulu tepededir. Taç mavi ila mavimsi menekşe renklidir. Fındıkçıklar diktir. Cinse bağlı tek tür vardır ve o da Avrasya’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca köpek dili anlamına gelir. Cynoglossum cinsinde olan atıflar bu cins için de geçerlidir.

Kocaeli’ndeki türler