Cynodon (Köpekdişi)

Tanımı

Çok yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir. Sürünücü rizomları vardır. Dil tüylüdür. Yaprak ayası düzdür. Dil zarsıdır. Çiçek kurulu tepede, 3 ila 4 arası parmaksı dizilişli başak halindedir. Başakçıklar darca yumurtamsı ve tek çiçekçiklidir. Dışkavuz iki adet, dar ve çiçekçiklerden daha kısadır. İçkavuz darca yumurtamsıdır. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca köpek dişi anlamına gelir. Cinsin rizom ve filizleri üzerindeki sivri yapılarına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Cynodon dactylon

Cynodon dactylon

Ayrık otu