İçeriğe geç

Cynanchica pestalozzae (Has belumotu)

Bitkiler › Gentiyan takımı › Kökboyagiller › Şaşıotu › Has belumotu

Endemik, Öksin elementi, Nadir bitki.

Bazı kaynaklarda Asperula pestalozzae adı ile geçmektedir. Yığınsı ve çalımsı bir bitkidir. Gövdeler yatık, yükselici ya da diktir. Çiçekli gövdeler 13 ila 60 cm uzunluğunda, dört köşeli, çıplak ila hafifçe kısa havlı ya da alt bölümlerde pürüzlü kıllıdır. Yapraklar 4 ila 25 mm uzunluğunda, 0,3 ila 0,75 mm genişliğinde, şeritsi ila ipliksi, sivri uçludur. Çiçekler başçık benzeri salkım ya da nadiren 1 ila 2 halka halindedir. Bırahte 2 ila 4 mm uzunluğunda, mızraksı ila yumurtamsı, küçük dişli ya da düz ve çıplaktır. Taç soluk pembe renkli, 2 ila 3 mm uzunluğunda, hunimsidir.

Doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık yamaçlar ve steplerde görülür. Nadir bir türdür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Has belumotu adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cynanchica pestalozzae (Has belumotu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cynanchica-pestalozzae/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın