İçeriğe geç

Cyclamen hederifolium (Kandil kökü)

Bitkiler › Funda takımı › Çuhaçiçeğigiller › Yersomunu › Kandilkökü

Süs bitkisi, Nadir bitki, Akdeniz elementi.

Yumrusu büyük olup, zaman zaman 15 cm çapa ulaşabilir. Yumru küresel ya da çökük küresel, mantarımsı, zaman zaman çatlaklı, genellikle tepe ve yanlardan köklenir. Yapraklar çiçeklerden biraz sonra belirir. Yapraklar 3 ila 14 cm uzunluğunda ve neredeyse genişliği uzunluğuna eşit, belirgin bir biçimde köşeli, kenarları düz ya da kabaca ve düzensiz dişlidir. Taç beyaz ya da soluk pembe, loblar 2 cm uzunluğunda, tabanda kulaksıdır. Popüler bir süs bitkisidir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Herbaryum]

Kayalık yamaçlarda görülür. Kocaeli için hayli nadir bir türdür. İzmit ilçesinde tek birey halinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kandilkökü ve Tavşankulağı adları ile bilinmektedir.

Ağustos ve kasım ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Taze kök şiddetli bir müshildir.

Zehirli bir bitkidir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cyclamen hederifolium (Kandil kökü) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cyclamen-hederifolium/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın