Site icon Kocaeli Bitkileri

Cycas (Çikas)

Özet

Cycas (Çikas) çarpıcı görünümleri nedeniyle sıklıkla peyzaj alanlarına dikilen ve hayli değerli olan türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cycadales

Çikas takımı

Cycadaceae

Çikasgiller

Tanımı

Cycas (Çikas) iki evcikli, palmiye benzeri, her dem yeşil çalı ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde sütun formunda, zaman zaman tepede çift dallı, nadiren yumurtamsı yumrumsu ve yer altında, düşmüş yaprakların kalıntıları ile örtülüdür. Kabuk sıklıkla kalın ve serttir. Yapraklar gövdenin tepesinden çıkar, tek birleşik teleksi ve sarmal biçimde dizilidir. Yeni yapraklar diktir. Yaprakçıklar çok sayıda, almaşlı ya da neredeyse karşılıklı dizilişli, belirgin orta damarlı ve ve kenarları genellikle düzdür. Polen kozalağı gövdenin tepesinden çıkar, silindirik ya da mekiksidir. Mikrosporofil çok sayıda, pul benzeri, sarmal ve sıkı biçimde dizilişlidir. Megasporofil birkaç ya da çok sayıda, hafifçe yaprak benzeri ve gevşek dizilişlidir.

Tohum elipsoit ya da küreseldir. Tohum kabuğu üç katmanlı olup sırasıyla renkli, odunsu ve zarsı katmanlara sahiptir. Cinse bağlı türlerin bir bölümünün soyu aşırı toplama ve doğal alanlarının kentsel gelişim veya tarımsal kullanım için dönüştürülmesi nedeniyle tehdit altındadır. Bitkilerin olgunlaşmaları için gerekli süre on yıldır. Cins Uzakdoğu, Okyanusya ve Ortabatı Afrika’ya özgüdür. Ancak günümüzde çok sayıda türü diğer bölgelerde de süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca palmiye anlamına gelir ancak kelimenin doğrusu koikas olup Yunancadan yanlış okunmuştur.

Kocaeli’ndeki türler

Cycas revoluta

Sago palmiyesi

Exit mobile version