Cycas (Çikas)

Tanımı

İki evcikli, palmiye benzeri, her dem yeşil çalı ya da çalılardan oluşan bir cinstir. Gövde sütun formunda, zaman zaman tepede çift dallı, nadiren yumurtamsı yumrumsu ve yer altında, düşmüş yaprakların kalıntıları ile örtülüdür. Kabuk sıklıkla kalın ve serttir. Yapraklar gövdenin tepesinden çıkar, tek birleşik teleksi ve sarmal biçimde dizilidir. Yeni yapraklar diktir. Yaprakçıklar çok sayıda, almaşlı ya da neredeyse karşılıklı dizilişli, belirgin orta damarlı ve ve kenarları genellikle düzdür. Polen kozalağı gövdenin tepesinden çıkar, silindirik ya da mekiksidir. Mikrosporofil çok sayıda, pul benzeri, sarmal ve sıkı biçimde dizilişlidir. Megasporofil birkaç ya da çok sayıda, hafifçe yaprak benzeri ve gevşek dizilişlidir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca palmiye anlamına gelir ancak kelimenin doğrusu koikas olup Yunancadan yanlış okunmuştur.

Kocaeli’ndeki türler

Cycas revoluta

Cycas revoluta

Sago palmiyesi