Site icon Kocaeli Bitkileri

Cycadaceae (Çikasgiller)

Özet

Cycadaceae (Çikasgiller) yaşayan fosiller olarak bilinmelerine rağmen çok sayıda türünün soyu tehdit altında olan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cycadales

Çikas takımı

Tanımı

Cycadaceae (Çikasgiller) iki evcikli, palmiye benzeri, her dem yeşil çalı ya da ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde sütun formunda, zaman zaman tepede çift dallı, nadiren yumurtamsı yumrumsu ve yer altında ve düşmüş yaprakların kalıntıları ile örtülüdür. Kabuk sıklıkla kalın ve serttir. Yapraklar gövdenin tepesinden çıkar, tek bileşik teleksi ve sarmal biçimde dizilidir. Yeni yapraklar diktir. Yaprakçıklar çok sayıda, almaşlı ya da neredeyse karşılıklı dizilişli, belirgin orta damarlı ve ve kenarları genellikle düzdür. Polen kozalağı gövdenin tepesinden çıkar, silindirik ya da mekiksidir. Mikrosporofil çok sayıda, pul benzeri, sarmal ve sıkı biçimde dizilişlidir. Megasporofil birkaç ya da çok sayıda, hafifçe yaprak benzeri ve gevşek dizilişlidir.

Tohum iri, hafifçe sıkıştırılmış ve eriksidir. Tohum kabuğu üç katmanlı olup sırasıyla renkli, odunsu ve zarsı katmanlara sahiptir. Aile Uzakdoğu, Okyanusya ve Ortabatı Afrika’ya özgüdür. Ancak günümüzde çok sayıda türü diğer bölgelerde de süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Çok sayıda türün nesli yasadışı ticaret ve habitatlarının kentsel gelişim veya tarımsal kullanım için dönüştürülmesi nedeniyle tehdit altındadır. Bitkilerin üreme çağına gelmeleri için gerekli süre on yıldır. [Cinsler]

Etimoloji

Aile adını, Cycas cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Cycas

Çikas

Exit mobile version