Cuscuta (Cinsaçı)

BitkilerPatlıcan takımıTarlasarmaşığıgiller › Cinsaçı

Parazit tek ya da çok yıllık otlardır. Genellikle sarılıcı ya da tırmanıcıdırlar. Gövdeleri ile başka bitkilere yapışarak onlardan beslenirler. Çiçekler erselik, çok simetrili, etsi ve genellikle koltuklarda küme halindedir. Gövde beyaz ya da kırmızı renklidir. Çiçekler küçük, sapsız ya da kısa saplıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bitki cimriliği simgeler. Kocaeli’nde dört türü bulunmaktadır.

Exit mobile version