Cuscuta (Cinsaçı)

Tanımı

Parazit tek ya da çok yıllık otlardır. Genellikle sarılıcı ya da tırmanıcıdırlar. Gövdeleri ile başka bitkilere yapışarak onlardan beslenirler. Çiçekler erselik, çok simetrili, etsi ve genellikle koltuklarda küme halindedir. Gövde beyaz ya da kırmızı renklidir. Çiçekler küçük, sapsız ya da kısa saplıdır. Cins dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Bitki cimriliği simgeler.

Etimoloji

Cins adı Süryanice yığılan anlamına gelir. Cinsin diğer bitkilere sarılarak bir yığın oluşturmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Cuscuta campestris

Cuscuta campestris

Kafirsaçı

Cuscuta planiflora

Cuscuta planiflora

Göktenyağan

Cuscuta epithymum

Cuscuta epithymum

Cinsaçı

Cuscuta europaea

Cuscuta europaea

Bostanbozan