Cuscuta campestris (Kafir saçı)

derleyen:

cins:

Bitkiler › Patlıcan takımı › Tarlasarmaşığıgiller › Cinsaçı › Kafir saçı

Neofit bitki.

Parazit bir bitkidir. Gövde sarımsı, ipliksi ve yapraksızdır. Çiçekler 2 ila 3 mm uzunluğundadır. Sap çiçek boyundan daha kısadır. Çiçek kurulu yoğundur. Çanak, taç tüpü ile aynı uzunluktadır. Çanak lobları yumurtamsı ya da dairesel; taç lobları üçgensi ve tepede sivridir. Brahteler saçaklıdır ve taç tüpünden daha uzundur. Ercik taç tüpünden daha kısa; başçıklar, iplikçikler ile aynı uzunluktadır. Tohumları toprak altında 10-15 yıl canlı kalabilir. Çimlenmesinden itibaren 3 ila 5 hafta arasında konukçu bulamazsa ölür.

Bitki doğal olarak kuzey Amerika’da yayılış gösterir ancak günümüzde dünyanın tamamına yayılmıştır. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayır, bahçe ve tarlalarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kafirsaçı, Cinsaçı, Verem otu, Maraz, Sarıot, Sarmaşık, Keçi sakalı, Küsküt ve Canavarotu adları ile bilinmektedir.

Haziran ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Tarım ürünlerine yüksek oranda zarar verebilmektedir.