Cupressus (Servi)

Tanımı

Tek evcikli ağaçlardır. Yapraklar pul benzeri, yaslanıcı ve kiremit dizilişlidir. Erkek kozalaklar silindirik ve tepededir. Tohumlar kanatlıdır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. Dayanıklı olmaları nedeniyle tanrıların heykellerinin yapımında kullanılır. Tıp tanrısı Vejovis’in Roma’daki heykeli serviden yapılmıştır. Roma mitolojisinde Pluto’nun bitkisidir. Bitki matem ve kederi simgeler.

Etimoloji

Cins adını yanlışlıkla keçisini öldürdükten sonra üzüntüden servi ağacına dönüşen Hercules’in torunu Cyparissus’tan (κυπάρισσος) almıştır. Bu olaya istinaden servi ağacı matem ağacı kabul edilmiş ve mezarlara dikilmiştir. Servi ağaçları ülkemizde de yaygın olarak mezarlıklara dikilmektedir. Servi ağaçlarının gövdesinde görülen gözyaşı benzeri reçine damlaları bu hadiseye yorulur.

Kocaeli’ndeki türler

Cupressus sempervirens

Cupressus sempervirens

Akdeniz servisi