Cuphea (Kufeya)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık ot ve çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı ya da nadiren halkavi dizilişli ya da çok nadiren almaşlı dizilişlidir. Çiçekler altı parçalı, genellikle üst boğumda tektir. Çanak tüpsü, sıklıkla parlak renkli ve genellikle düzensiz, kamburlu ya da mahmuzlu ve loblar kısadır. Taç yaprak genellikle altı adettir. Ercik genellikle on bir adettir. Cins Amerika kıtasının ılıman ve tropikal kuşaklarına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca kavisli anlamına gelir. Cinsin tohum kapsüllerinin biçimine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler