İçeriğe geç

Cryptomeria (Kadifeçamı)


Dolaşım

BitkilerServi takımıServigiller › Kadifeçamı

Genel bilgiler

70 metre büyüyebilen her dem yeşil ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde 4 metre çapa ulaşabilir ve kırmızı kahverengidir. Yapraklar sarmal biçimde dizilişli, iğnemsi ve 0,5 ila 1 cm uzunluğundadır. Kozalak küresel, 1 ila 2 cm çapında ve 20 ila 40 arası sayıda pulludur. Cins Japonya’da endemiktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “gizli parçalar” anlamına gelir. Tohumların pullar tarafından örtülmesine işaret eder.

Literatür

Annals of Natural History 1(3): 233. 1838. D.Don