Cryptomeria (Kadifeçamı)

Tanımı

70 metre büyüyebilen her dem yeşil ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde 4 metre çapa ulaşabilir ve kırmızı kahverengidir. Yapraklar sarmal biçimde dizilişli, iğnemsi ve 0,5 ila 1 cm uzunluğundadır. Kozalak küresel, 1 ila 2 cm çapında ve 20 ila 40 arası sayıda pulludur. Cins Japonya’da endemiktir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca gizli parçalar anlamına gelir. Tohumların pullar tarafından örtülmesine işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler