Cryptomeria (Kadifeçamı)

Özet

Cryptomeria (Kadifeçamı) Uzakdoğu’da kültürel önemi yüksek olan ve günümüzde diğer bölgelerde de yetiştirilen monotipik bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cupressales

Servi takımı

Cupressaceae

Servigiller

Tanımı

Cryptomeria (Kadifeçamı) 70 metre büyüyebilen her dem yeşil ve tek evcikli ağaçlardan oluşan bir cinstir. Gövde 4 metre çapa ulaşabilir ve kırmızı kahverengidir. Taç piramitsi ya da yumurtamsıdır. Dallar halkavi, yatay ya da dik yükselicidir. Kış tomurcukları küçüktür. Yapraklar 4 ya da 5 yıl boyunca kalıcı, sarmal biçimde dizilişli, iğnemsi, 0,5 ila 1 cm uzunluğunda ve kıvrık ya da düz uçludur. Polen kozalağı ikinci yıldaki dalcıkların ucuna doğru koltuklarda, genellikle kısa, terminal, dikdörtgensi salkımlardadır. Tohum kozalağı terminal, tek ya da kümelenmiş halde, sarkık, sapsız, küresel, ilk yıl sonunda olgunlaşıcı, 1 ila 2 cm çapında ve 20 ila 40 arası sayıda pulludur. Pullar kalıcı, kalkansı, kamamsı, odunsu ve ıraksak olarak kalınlaşıcıdır. En tepedeki pullar küçük ve verimsizdir. Bırahte ve kozalak pulları bitişiktir. Bırahte koltuğu başına 2 ila 5 adet tohum taslağı bulunmaktadır. Tohum düzensiz biçimde sıkıştırılmış elipsoit ya da üçgensi elipsoit ve dar kanatlıdır. Cins Japonya’da endemiktir ancak günümüzde diğer bölgelere de dağılmıştır. [Harita, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca gizli parçalar anlamına gelir ve bu bağlamda tohumların pullar tarafından örtülmesine işaret etmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Cryptomeria (Kadifeçamı)

Cryptomeria japonica

Kadife çamı