İçeriğe geç

Cruciata taurica (Kırım güzeli)

Bitkiler › Gentiyan takımı › Kökboyagiller › Sarılıkotu › Kırım güzeli

İran-Turan elementi.

10 ila 45 cm büyüyebilir. Ana kök odunsudur. Gövde sıklıkla tabanda yatık, dik ya da yükselici dallıdır. Yapraklar 10 ila 25 mm uzunluğunda ve 4 ila 15 mm genişliğinde, dikdörtgensi, darca eliptik ila neredeyse dairesel, tepede küt ila sivri, tüysüz, 1 ila 3 arası damarlıdır. Çiçek kurulu 5 ila 9 arası çiçeklidir. Taç altın sarısı ila sarımsı yeşil renkli ve 3 ila 6 mm çapındadır.

Doğal olarak Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık bölgeler, yamaçlar ve çalılıklarda görülür. Başiskele ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Kırım güzeli adı ile bilinmektedir.

Mart ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

400 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Cruciata taurica (Kırım güzeli) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/cruciata-taurica/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın