Cruciata laevipes (Sarılık otu)

Cruciata laevipes, Sarılıkotu hakkında genel bilgiler.