İçeriğe geç

Crocus pulchellus (Güz lalesi)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Süsengiller › Çiğdem › Güz lalesi

Akdeniz elementiSüs bitkisi.

3 ila 4 arası sayıda yaprak görülür ve bunlar 4 ila 5 mm genişliğindedir. Kormus gömleği zarsı ya da derimsi, tabanda bir yüzüğe bölünür ve zaman zaman paralel liflidir. İkincil bırahte mevcuttur. Çiçek örtüsü boğazı sarı renkli, tüysüz ya da seyrekçe havlı; çiçek örtüsü bölümü 1,8 ila 4 cm uzunluğunda ve 0,8 ila 1,5 cm genişliğinde, sivri ila küt biçimde sipsivridir. İplikçik 4 ila 11 mm uzunluğunda, yoğun biçimde havlı, beyaz ya da soluk sarı; başçık 1 ila 2,2 cm uzunluğunda ve kremsi beyaz renklidir. Boyuncuk çok sayıda ince dala bölünür. Eylül, ekim ve kasım aylarında çiçek açar.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çayırlar, çalılıklar ve ormanlık alanlarda görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Güz lalesi adı ile bilinmektedir.

Eylül ve kasım ayları arasında çiçek açar.

300 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Crocus pulchellus (Güz lalesi) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/crocus-pulchellus/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın