İçeriğe geç

Crocus chrysanthus (Sarı çiğdem)

Bitkiler › Kuşkonmaz takımı › Süsengiller › Çiğdem › Sarı çiğdem

Nadir bitkiYenilebilir bitkiSüs bitkisi, Asgari endişe (LC).

7 ila 10 cm büyüyebilir. Çiçekler canlı turuncu sarı renkli olup kase biçimindedir. Yapraklar dardır ve merkezlerinde gümüşi bir çizgi görülür. Yapraklar 3 ila 5 arası sayıda, 0,5 ila 2,5 mm genişliğinde ve çiçeklerden daha uzundur. Kormus yüzüğe sahiptir. İkincil bırahte görülür ve genellikle bırahteden çok daha dardır. Çiçek örtüsü boğazı sarı renkli, tüysüz; çiçek örtüsü bölümü 1,5 ila 3,5 cm uzunluğunda ve 0,5 ila 1,1 cm genişliğinde, sarı ila turuncu sarı renklidir. İplikçik 3 ila 6 arası sayıda, sarı tüysüz; başçık 6 ila 12 mm uzunluğunda, sarı, zaman zaman siyah taban lobludur. Boyuncuk 3 ince ya da genişleyici sarı ila turuncu dallıdır. Popüler bir süs bitkisidir. Şubat, mart ve nisan aylarında çiçek açar.

Bitki doğal olarak Balkanlar ve Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Kayalık yamaçlar, çalılıklar ve ormanlık alanlarda görülür. Körfez ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sarı çiğdem adı ile bilinmektedir.

Şubat ve nisan ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Yumruları pilav yapımında kullanılır.

Doğan, Hüseyin (2022). Crocus chrysanthus (Sarı çiğdem) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/crocus-chrysanthus/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et