İçeriğe geç

Crepis macropus (Ak kıskıs)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Kıskıs › Akkıskıs

Nadir bitki, Endemik, İran-Turan elementi.

25 ila 35 cm büyüyebilir. Kök gövdesi odunsu, 1 ila 4 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm genişliğindedir. Çiçekli gövdeler dik, silindirik, tüysüzce, tüysüz, tüylü ya da zaman zaman kıllı ve dallıdır. Rozet yaprakları eliptik, darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, 10 ila 15 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 3 cm genişliğinde, az teleksi, dişli, düz, tepede sivri ve kanatlı saplıdır. Gövde yaprakları darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, az teleksi ya da düz, dişli, düz, tepede sivri ya da sipsivri, kanatlı saplı, tüylü ya da kıllıdır. Çiçek sapı 8 ila 18 cm uzunluğunda, tüysüzce ya da tepeye yakın yerde tüylüdür. Çiçek başları 33 ila 55 arası çiçeklidir. Çiçekler sarı renkli ve 14 mm uzunluğundadır. Kapçık kırmızımsı kahverengidir. Sorguç beyaz renklidir.

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Kayalık alanlar, yamaçlar ve tarlalarda görülür. Gölcük ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde Akkıskıs adı ile bilinmektedir.

Haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

800 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Crepis macropus (Ak kıskıs) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/crepis-macropus/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın