Crepis macropus (Ak kıskıs)

derleyen:

cins:

Özet

Crepis macropus (Ak kıskıs) genelde yüksek rakımlardaki yamaçlarda görülen ve ülkemizde endemik olan nadir bir türdür.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Crepis

Kıskıs

Tanımı

Crepis macropus (Ak kıskıs) genellikle 25 ila 35 cm büyüyebilen bir bitkidir. Kök gövdesi odunsu, 1 ila 4 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm genişliğindedir. Çiçekli gövdeler dik, silindirik, tüysüzce, tüysüz, tüylü ya da zaman zaman kıllı ve dallıdır. Rozet yaprakları eliptik, darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, 10 ila 15 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 3 cm genişliğinde, az teleksi, dişli, düz, tepede sivri ve kanatlı saplıdır. Gövde yaprakları darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, az teleksi ya da düz, dişli, düz, tepede sivri ya da sipsivri, kanatlı saplı, tüylü ya da kıllıdır. Çiçek sapı 8 ila 18 cm uzunluğunda, tüysüzce ya da tepeye yakın yerde tüylüdür. Çiçek başları 33 ila 55 arası çiçeklidir. Çiçekler sarı renkli ve 14 mm uzunluğundadır. Kapçık kırmızımsı kahverengidir. Sorguç beyaz renklidir.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir. [HaritaSinonimler] Kayalık alanlar, yamaçlar ve tarlalarda görülen bitki umumiyetle haziran ve temmuz ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi 800 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlemek mümkündür. Gölcük ilçesinden kayıt bildirilmiştir ancak biz henüz göremedik.

Türkçe adı

Dilimizde akkıskıs adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sandalet anlamına gelir. Cinsin kapçık yapısına işaret eder. Diğer bir çıkarsamaya göre Latince kaba anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türlerin yaprakları serttir ve otçulları caydırmak için küçük dikensi yapılar barındırır. Tür adı Antik Yunanca uzun ayaklı anlamına gelir. Türün uzun gövdesine işaret eder.