İçeriğe geç

Crepis macropus (Ak kıskıs)


Anahtar kelimeler: Nadir bitki, Endemik, İran-Turan elementi.

Dolaşım

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Kıskıs › Akkıskıs

Dağılımı

Bitki doğal olarak sadece Türkiye’de yayılış gösterir.

Genel bilgiler

25 ila 35 cm büyüyebilir. Kök gövdesi odunsu, 1 ila 4 cm uzunluğunda ve 1 ila 2 cm genişliğindedir. Çiçekli gövdeler dik, silindirik, tüysüzce, tüysüz, tüylü ya da zaman zaman kıllı ve dallıdır. Rozet yaprakları eliptik, darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, 10 ila 15 cm uzunluğunda ve 1,5 ila 3 cm genişliğinde, az teleksi, dişli, düz, tepede sivri ve kanatlı saplıdır. Gövde yaprakları darca ters yumurtamsı ya da darca yumurtamsı, az teleksi ya da düz, dişli, düz, tepede sivri ya da sipsivri, kanatlı saplı, tüylü ya da kıllıdır. Çiçek sapı 8 ila 18 cm uzunluğunda, tüysüzce ya da tepeye yakın yerde tüylüdür. Çiçek başları 33 ila 55 arası çiçeklidir. Çiçekler sarı renkli ve 14 mm uzunluğundadır. Kapçık kırmızımsı kahverengidir. Sorguç beyaz renklidir.

Gözlem

Kayalık alanlar, yamaçlar ve tarlalarda görülür. Gölcük ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

Akkıskıs.

Çiçek zamanı

Haziran-Temmuz ayları.

Yükseklik

800-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “sandalet” anlamına gelir. Cinsin kapçık yapısına işaret eder. Diğer bir çıkarsamaya göre Latince “kaba” anlamına gelir. Cinse bağlı bazı türlerin yaprakları serttir ve otçulları caydırmak için küçük dikensi yapılar barındırır. Tür adı Antik Yunanca “uzun ayaklı” anlamına gelir. Türün uzun gövdesine işaret eder.

Literatür

Diagn. Pl. Orient. ser. 1(11): 57 1849. Boiss. & Heldr.

Bir Yorum Yazın