İçeriğe geç

Crassula (Kırasula)


Dolaşım

BitkilerTaşkıran takımıDamkoruğugiller › Kırasula

Genel bilgiler

Tek ya da çok yıllık otlar, sucul bitkiler ve çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik, yatık ya da yayılıcı, dallı ya da dalsız ve sukulenttir. Yapraklar kalıcı ya da dökülücü, gövdede, karşılıklı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası yumurtamsı, dikdörtgensi, üçgensi, mızraksı ya da şeritsi ve etlidir. Çiçekler dik, 3 ila 5 arası bölümlü, çanak yapraklar tabanda kaynaşık, taç yapraklar yayılıcı ya da kıvrıktır. Cins özellikle güney Afrika olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Türkiye’de doğal olarak bir türü yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Latince “kalın” anlamına gelir. Cinsin etli yaprak yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan “kırasula” kelimesi de bilimsel adından çıkarılmıştır. Bitkiler ticari olarak “yeşim bitkisi” adı ile dolaşımdadır.

Literatür

Species Plantarum 1: 282. 1753. L.

Exit mobile version