Crassula (Kırasula)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlar, sucul bitkiler ve çalılardan oluşan bir cinstir. Gövdeler dik, yatık ya da yayılıcı, dallı ya da dalsız ve sukulenttir. Yapraklar kalıcı ya da dökülücü, gövdede, karşılıklı dizilişli ve sapsızdır. Yaprak ayası yumurtamsı, dikdörtgensi, üçgensi, mızraksı ya da şeritsi ve etlidir. Çiçekler dik, 3 ila 5 arası bölümlü, çanak yapraklar tabanda kaynaşık, taç yapraklar yayılıcı ya da kıvrıktır. Cins özellikle güney Afrika olmak üzere dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Latince kalın anlamına gelir. Cinsin etli yaprak yapısına işaret eder. Cinsin Türkçe adı olan kırasula kelimesi de bilimsel adından çıkarılmıştır. Bitkiler ticari olarak yeşim bitkisi adı ile dolaşımdadır.

Kocaeli’ndeki türler

Crassula tillaea

Crassula tillaea

Kırasula