Cosmos (Kozmos)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. 30 cm ila 2 metre arasında boylanırlar. Yapraklar basit, teleksi ya iki teleksi ve karşılıklı dizilişlidir. Çiçek başları terminal ve tektir. Kapçık mekiksidir. Cins Amerika kıtasına özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca dünya anlamına gelir. Cosmos kelimesi bu dilde hem dünyayı hem de dünyanın ahengini belirtir. Cinsin çiçek başları dünyayı ve ahengi simgeler.

Kocaeli’ndeki türler