Corydalis cava subsp. marschalliana (Kırım kazgagası)

derleyen:

Tanımı

15 ila 30 cm büyüyebilir. Gövde diktir ve zaman zaman tabanda dallıdır. Yapraklar almaşlı dizilişlidir. Çiçeklenme 5 ila 8 arası çiçek taşır. Bırahteler düz ve yarı sarılıcıdır. Çiçekler soluk sarı renklidir. Kapsüller oldukça darca eliptiktir. Tohumlar elaiosome adı verilen etli yapıya sahiptir ve bu nedenle karıncalar tarafından toplanarak bitkinin tohumlarını dağıtmasına yardımcı olur. Tohumlar canlılıklarını kısa sürede yitirir. Gölgeli bölgeleri ve nemli toprakları tercih eder.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler] Ormanlık alanlar, dere kenarı ve yamaçlarda görülür. Kartepe ve Başiskele ilçelerinde gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. 1300 ila 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde kırım kazgagası adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince tepeli toygar anlamın gelir. Cinsin çiçeklerinin Galerida cristata sorgucuna benzemesine işaret eder. Türkçe yaygın adı olan kazgagası da muhtemelen başka bir kuşa, kaza (Anser) işaret eder. Çiçeklerin taç yaprakları açık bir gagayı andırır ve ortasında dile benzer boyuncuk, tepecik lobu ve papilla uzanmaktadır. Tür adı Latince içbükey ya da içi boş anlamına gelir. Yumru yapısına işaret eder. Özgün tanımda bu “radice tuberosa cava” olarak belirtilmiştir. Alttür 30 Temmuz 1768 – 28 Haziran 1826 tarihleri arasında yaşamış Alman biyolog Friedrich August Marschall von Bieberstein’a adanmıştır. Kafkasya florası ile ilgili yayımlandığı Flora Taurico Caucasica bölgenin ilk kapsamlı çalışmasıdır. Çok sayıda bitki türünü tanımlamış ve birçok türe öncü çalışmaları nedeniyle adı verilmiştir.

Fotoğrafları