Site icon Kocaeli Bitkileri

Cornus (Kızılcık)

Tanımı

Yaprak dökücü çalı ya da ağaçlardır. Yapraklar karşıklı dizilişli ve düzdür. Çiçek kurulu tepede salkım ya da koltuklarda şemsiye halindedir. Çiçekler dört bölümlüdür. Meyve üzümsüdür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür. Çok sayıda türü gıda ve tıbbi amaçlarla yetiştirilmektedir. Kabuk tanen bakımından zengindir ve bu nedenle kinin ikamesi olarak kullanılmıştır.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunaca boynuz anlamına gelir. Cinsin sert ahşap yapısına işaret eder.

Tarihi

Hristiyan teolojisine göre İsa’nın çarmıha gerildiği haç, kızılcık ağacından yapılmıştır. Bu olaydan sonra “bir daha çarmıh amaçlı kullanılmaması için ilahi bir kudretle ağacın boyu kısaltılmış ve dalları da eğri hale getirilmiş”. Bitkinin çiçekleri Avrupa’da ilan-ı aşk için kullanıldı, erkekler kadınlara kızılcık çiçeği verirler ve çiçek geri dönerse aşkın karşılığı olduğu anlaşılırdı. Söylenceye göre Roma şehri kurulduğunda Romulus, kızılcık ağacından yapılma mızrağını Palatino Tepesi’ne fırlattı. Mızrak kısa sürede kök saldı ve büyük bir ağaç haline geldi. Bu Roma’nın kısa sürede büyüyüp genişleyeceğine yoruldu. Roma mitolojisinde Apollo’nun bitkisidir. Bitki sağlamlığı simgeler.

Kocaeli’ndeki türler

Cornus alba

Süs kızılcığı

Cornus sanguinea

Yabani kızılcık

Cornus mas

Kızılcık

Exit mobile version