Cornus alba (Süs kızılcığı)

derleyen:

Özet

Cornus alba (Süs kızılcığı) özellikle gövdelerin kış mevsiminde aldığı renk nedeniyle yaygın olarak peyzajlara dikilen bir bitkidir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Cornales

Kızılcık takımı

Cornaceae

Kızılcıkgiller

Cornus

Kızılcık

Tanımı

Cornus alba (Süs kızılcığı) yaprak dökücü, yayılıcı ve genellikle 3 metre büyüyebilen bir bitkidir. Kabuk morumsu kırmızı renklidir. Genç dallar silindirik ve başlangıçta havlı iken zamanla çıplaktır. Eski dallar kırmızımsı ve seyrekçe grimsi beyaz yuvarlak lekelidir. Yaprağın üst yüzeyi mumsu yeşil renkli, eliptik ya da yumurtamsı, 5 ila 8,5 cm uzunluğunda, 1,8 ila 5,5 cm genişliğinde, kağıtsı, 5 damarlı, havlı, tabanı kamamsı, kenarı düz ya da hafifçe katlı ve ucu sivridir. Çiçek talkımları sıkı, 3 cm genişliğinde ve havlıdır. Çiçekler sarımsı ya da kremsi beyaz renklidir. Çanak lobları keskince üçgensidir. Ercikler taç yapraklardan daha uzundur. Başçık sarımsı renklidir. Boyuncuk silindiriktir. Tepecik tablamsı olup boyuncuktan daha geniştir. Meyveler dikdörtgensi küresel, yanal olarak hafifçe sıkıştırılmış ve mavimsi ya da kremsi beyaz iken olgunlaştıklarında beyaz renklidir. Tohum elmas biçiminde ve yanal olarak sıkıştırılmıştır.

Gözlem bilgileri

Bitki doğal olarak Sibirya, Çin ve Kore’de yayılış gösterir ancak peyzaj bitkisi değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümünde doğallaşmıştır. [HaritaSinonimlerHerbaryum] Park ve bahçelerde görülen bitki umumiyetle mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açmaktadır ve bitkiyi deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda İil genelinde gözlemlemek mümkündür.

Türkçe adı

Dilimizde süs kızılcığı adı ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunaca boynuz anlamına gelir. Cinsin sert ahşap yapısına işaret eder. Tür adı Latince beyaz anlamına gelir ve açık bir şekilde türün meyve rengine işaret eder. Özgün tanımda bu “Cornus sylvestris, fructu albo” olarak belirtilmiştir.

Gıda

Tohumlarından elde edilen yağ tüketilebilir.

Fotoğrafları