Cornales (Kızılcık takımı)

Tanımı

Çoğunlukla odunsu bitkilerden oluşan bir takımdır. Çiçekler genellikle dört parçalı ve meyveler üzümsüdür.

Etimoloji

Takım adını, Cornus cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Cornus mas

Cornaceae

Kızılcıkgiller

Hydrangea macrophylla

Hydrangeaceae

Ortancagiller