Cordyline (Kordilin)

Tanımı

Ağaçsı bitkilerdir. Güney yarımkürede, özellikle Avustralya kıtasında yayılış gösterirler. Dünya genelinde yaygın olarak peyzaj bitkisi olarak kullanılırlar.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca sopa anlamına gelir. Bitkinin yer altındaki yumrularının yapısına işaret eder.


Kocaeli’ndeki türler