Colchicaceae (Acıçiğdemgiller)

BitkilerZambak takımı › Acıçiğdemgiller

Rizom ve kormuslu bitkilerden oluşan bir ailedir. Yapraklar doğrudan kökten çıkar ve dar ila darca şeritsidir. Gövde dik ya da sarılıcı, basit ya da dallı ya da zaman zaman mevcut değildir. Sıkapa sapsız ya da neredeyse sapsızdır. Çiçek örtüsü altı tepallidir. Çiçekler iri ve gösterişlidir. Ercik sayısı altıdır. Meyve kapsül halindedir. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış gösterir. Kocaeli’nde tek cinsi bulunmaktadır.

Colchicum

(Acıçiğdem)