Site icon Kocaeli Bitkileri

Clypeola (Akçeotu)

Özet

Clypeola (Akçeotu) genelde makilik alanlarda görülen küçük boylu ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Tanımı

Clypeola (Akçeotu) küçük boylu tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Gövde dik ya da neredeyse dik, zaman zaman yatık, sıklıkla tabandan itibaren dallı ve kısa yıldızsı tüylerle kaplıdır. Tüyler çoğunlukla yıldızsıdır ancak basit tüyler meyve üzerinde görülebilir. Yapraklar ters mızraksı ya da şeritsi, ufak ve sapsız ya da neredeyse sapsızdır. Salkım gevşek ve bırahtesizdir. Çiçekler minik ve sarımsı renklidir. Çiçek sapı ipliksi ve meyve zamanı sıklıkla geriye kıvrıktır. Çanak yaprakların uzunlukları eşit olup tabanda kesecikli değildir. Taç yapraklar, çanak yapraklardan hafifçe daha uzun ve darca kaşıksıdır.

Ercik altı adettir. İplikçik tırnağı dişlidir. Başçık minik ve küt uçludur. Yanal nektar salgıları çift halinde ve minik olup orta nektar salgısı mevcut değildir. Yumurtalık neredeyse dairesel ya da genişçe yumurtamsı, tek bölümlü ve tek ovüllüdür. Tepecik sapsız ya da neredeyse sapsızdır. Silikula dairesel ve tek tohumlu olup kendi kendine açılmaz. Valfler iki dışbükey ve genellikle tüylü ya da dallı ve basit tüylerle pürüzlü ve darca kanatlı ya da değildir. Perde mevcut değildir ya da tam gelişmemiştir. Meyve başına tek tohum bulunur ve bu neredeyse dairesel, sarkık ve kanatsızdır. Cins Akdeniz havzasına özgüdür. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince yuvarlak kalkan anlamına gelir. Meyve yapısına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Exit mobile version