Cleome (Saçakgülü)

Özet

Cleome (Saçakgülü) dünyanın büyük bölümüne dağılmış ve olan ve bir dizi süs bitkisini de barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Cleomaceae

Saçakgülügiller

Tanımı

Cleome (Saçakgülü) salgılı havlı ya da çıplak ve tek ya da çok yıllık otlar ile nadiren çalımsılardan oluşan bir cinstir. Gövde dalsız ya da seyrekçe dallıdır. Yapraklar genellikle saplı, basit ya da elsi üç ila yedi yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar genellikle dar, mızraksı ya da şeritsi ve kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek durumu üst koltuklarda tek ya da terminal salkım halindedir. Çanak yaprak dört adet ve genellikle serbest olup uzunlukları eşittir. Taç yaprak dört adet sapsız ya da pençeli olup uzunlukları eşittir. Ercik iki ila çok sayıda, tamamı verimli ya da bir kısmı verimsiz ve çiçek tablası üzerinde taşınmaktadır. İplikçik genellikle uçta kalınlaşmaktadır. Başçık dikdörtgensi ya da darca dikdörtgensidir. Yumurtalık sapsız ya da kısa ginofor üzerinde ve çok sayıda tohum taslaklıdır. Boyuncuk kısadır ya da hiç yoktur. Tepecik top başlı ya da kesiktir. Meyve dikdörtgensi ya da şeritsi bir kapsül olup sıklıkla uzatılmış bir ginofor üzerindedir. Tohum kapsül başına 10 ila 40 adet olup böbreksidir. Cins neredeyse dünyanın tamamında yayılış göstermektedir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins Antik Yunanca şanlı anlamına gelir. Çiçeklerin görkemli görünümüne işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Cleome (Saçakgülü)

Cleome ornithopodioides

Taş saçakgülü