Cleome (Saçakgülü)

Tanımı

Tek ya da çok yıllık otlar ya da nadiren çalımsıdırlar. Yapraklar genellikle saplı, basit ya da üç yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar genellikle dar, mızraksı ya da şeritsi, kenarları düz ya da dişlidir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çiçekler dörder taç ve çanak yapraklıdır. Meyve dikdörtgensi ya da şeritsi bir kapsüldür. Tohumlar böbreksidir. Cins Avrasya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins Antik Yunanca şanlı anlamına gelir. Çiçeklerin görkemli görünümüne işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Cleome ornithopodioides

Cleome ornithopodioides

Taş saçakgülü