İçeriğe geç

Clematis (Akasma)


Dolaşım

BitkilerDüğünçiçeği takımıDüğünçiçeğigiller › Akasma

Genel bilgiler

Odunsu tırmanıcılardan ya da nadiren çok yıllık otlardan ve çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ya da nadiren almaşlı dizilişli, basit ya da bileşiktir. Çiçekler tek, demet ya da bileşik şemsiye halindedir. Bazı türler her dem yeşildir. Taç yaprak görülmez. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Cinsin neredeyse üçte biri Çin’de endemiktir. Cinse bağlı çok sayıda tür popüler süs bitkisi olarak dolaşımdadır. Bazı türlerin tohum ve yaprakları biber (Piper sp.) ikamesi olarak kullanılır. Bitki marifeti simgeler.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “çalılık” anlamına gelir. Daha spesifik olarak “üzüm dalı” anlamını verir. Cins tıpkı üzüm (Vitis) cinsi gibi sarılıcı tırmanıcı özellik taşır. Cinsin Türkçe adı olan “akasma” çiçek rengine ve cinsin tırmanıcı özelliğine işaret eder.

Literatür

Species Plantarum 1: 543. 1753. L.