Clematis (Akasma)

BitkilerDüğünçiçeği takımıDüğünçiçeğigiller › Akasma

Odunsu tırmanıcılardan ya da nadiren çok yıllık otlardan ve çalılardan oluşan bir cinstir. Yapraklar karşılıklı dizilişli ya da nadiren almaşlı dizilişli, basit ya da bileşiktir. Çiçekler tek, demet ya da bileşik şemsiye halindedir. Bazı türler her dem yeşildir. Taç yaprak görülmez. Cins büyük ölçüde kuzey yarımküreye özgüdür. Cinsin neredeyse üçte biri Çin’de endemiktir. Cinse bağlı çok sayıda tür popüler süs bitkisi olarak dolaşımdadır. Bazı türlerin tohum ve yaprakları biber (Piper sp.) ikamesi olarak kullanılır. Bitki marifeti simgeler. Kocaeli’nde dört türü yayılış göstermektedir.